Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 614-2:2003

Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране. Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните задачи

Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks
22.12.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   30.01.2010 г.

Главна информация

95.99     30.01.2010 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard establishes the ergonomics principles and procedures to be followed during the design process of machinery and operator work tasks. This European Standard deals specifically with task design in the context of machinery design, but the principles and methods may also be applied to job design. This European Standard is directed to designers and manufacturers of machinery and other work equipment. It will also be helpful to those who are concerned with the use of machinery and work equipment, e.g. to managers, organizers, operators and supervisors. In this European Standard the designer refers to the person or group of persons responsible for the design.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 614-2:2003
95.99 Отменен стандарт
30.01.2010 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 614-2:2000+A1:2009

Свързан проект

Въвежда EN 614-2:2000