Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1946-5:2003

Топлинни характеристики на строителни продукти и елементи. Специфични критерии за оценяването на лаборатории, измерващи свойствата на топлинно предаване. Част 5: Измервания по методите за изпитване на тръби

Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 5: Measurements by pipe test methods
22.12.2003 г.

Главна информация

90.92     19.10.2020 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.01     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част 5 на този стандарт предоставя специфични технически критерии за оценяване на лаборатории, които извършват измервания на устойчиви характеристики на топлопренасяне на изолация на тръби съгласно EN ISO 8497:1994. Той допълва общите критерии в част 1. Дадени са указания за организацията и съдържанието на наръчника за оборудването, файлове за калибриране и поддържане и документи за процедурите за измерване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1946-5:2003
90.92 Решение за преработване на стандарт
19.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1946-5:2000