Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1825-2:2003

Съоръжения за сепариране на мазнини. Част 2: Избор на номинални размери, монтаж, експлоатация и поддържане

Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance
22.12.2003 г.
17.06.2010 г.

Главна информация

90.60     21.05.2023 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт дава указания за избора на номинални размери, монтажа, експлоатацията и поддържането на сепараторите за мазнини, произведени в съответствие с prEN 1825-1.

Този стандарт не се прилага за отпадъчни води, които съдържат леки течности, например мазнини или масла от минерален произход и не включва третирането на стабилни емулсии от мазнини или масла във водата.

Стандартът не включва използването на биологични средства (бактерии, ензими).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1825-2:2003
90.60 Край на периодичен преглед
21.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1825-2:2002