Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13509:2003

Методи за измерване на катодната защита

Cathodic protection measurement techniques
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     8.08.2018 г.

90.00    8.08.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с катодна защита срещу корозия на заровени или потопени метални конструкции, като подробно описва методите за измерване, които трябва да се използват за оценка на ефективността на катодната защита, както и измерванията и мерките, предприети за наблюдение на катодната защита по време на работа.

В целия текст техниките за измерване са описани предимно за тръбопроводи.
Те обаче са достатъчно общи, за да се прилагат за други видове заровени или потопени (с изключение на крайбрежни) конструкции.

Общите принципи по отношение на катодната защита са описани в EN 12954. Други методи за измерване, специфични за конкретни случаи, са описани в други европейски стандарти, напр. prEN 50162.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13509:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
8.08.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13509:2003