Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13467:2003

Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на размери, перпендикулярност и праволинейност на предварително изработени изолации за тръби

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation
22.12.2003 г.
18.12.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   16.07.2018 г.

Главна информация

95.99     16.07.2018 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.60  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя апаратурата и процедурите за определяне на размерите, перпендикулярността и линейността но предварително изработени изолации за тръби, доставени като цели изделия, на две части или на сегменти. Прилага се за топлоизолационни продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13467:2003
95.99 Отменен стандарт
16.07.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13467:2018

Свързан проект

Въвежда EN 13467:2001