Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12814-7:2003

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 7: Изпитване на опън с пробни тела с шийка

Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 7: Tensile test with waisted test specimens
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     21.08.2017 г.

90.00    21.08.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard specifies the dimensions, the method of sampling, the preparation of the test specimens and the conditions for performing the tensile test with waisted test specimens in order to determine the tensile energy welding factor. A tensile test with waisted specimens may be used in conjunction with other tests (e.g. bend, tensile, tensile creep, macro...) to assess the performance of welded assemblies, made from thermoplastics materials.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12814-7:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.08.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12814-7:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12814-7:2002