Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12429:2003

Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Кондициониране на влажностното равновесие при определени температурно-влажностни условия

Thermal insulating products for building applications - Conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     5.10.2020 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.99     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира апаратура и процедури за кондициониране на топлоизолационни продукти до равновесно съдържание на влага при (23+/-2)°C и относителна влажност (50+/-5)%. Стандартът е приложим също за отлети топлоизолационни продукти, но обикновено се прилага за облицовани продукти или продукти с друга обработка на повърхностите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12429:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12429:1998