Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 124:2003

Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони. Изисквания при проектиране, изпитване на типа, маркировка, управление на качеството

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking, quality control
22.12.2003 г.
30.05.2007 г.
95.99 Отменен стандарт   15.10.2015 г.

Главна информация

95.99     15.10.2015 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

93.080.30  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се прилага за покрития за водоприемници и ревизиони шахти със светъл отвор до 1000 mm включително, за монтиране в зони, предназначени за пешеходно и/или транспортно движение. Този стандарт не се прилага за капаци за улични хидранти и за подови и покривни водоприемници и сифони, които са специфицирани в prEN 1253.

Целта на този стандарт е да установи термините и определенията, класовете, материалите, изискванията при проектиране и изпитване, маркировката и управлението на качеството на покритията за водоприемници и ревизионни шахти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/998

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1623:1975

ОТМЕНЕН
БДС 1660:1970

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 124:2003
95.99 Отменен стандарт
15.10.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-3:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-6:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-5:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-4:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-1:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 124-2:2015

Свързан проект

Въвежда EN 124:1994