Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12259-3:2003

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

Fixed firefighting systems - Components for automatic sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     30.11.2011 г.

90.00    30.11.2016 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20     13.320  

български  

+A1:2003; A2:2006

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 12259 специфицира изисквания към конструкцията и характеристиките на сухи контролно-сигнални устройства, ускорители и смукатели, използвани в автоматични спринклерни инсталации, съответстващи на приложения A и B на prEN 12845 Automatic sprinkler systems: Design and Installation [Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране и монтаж].
Спомагателни елементи и приспособления към сухите контролно-сигнални устройства, ускорителите и смукателите не са обхванати от този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-3:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.11.2011 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-3:2003/A1:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-3:2003/A2:2006

Свързан проект

Въвежда EN 12259-3:2000