Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12152:2003

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
22.12.2003 г.
18.12.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   15.11.2023 г.

Главна информация

95.99     15.11.2023 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

91.060.10  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изисквания и класификация за въздухопроницаемост, както на фиксирани, така и на отваряеми части на окачени фасади, подложени на положително и отрицателно въздушно налягане.
Забележка: Този стандарт се прилага за окачени фасади, специфицирани в prEN 13830.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12152:2003
95.99 Отменен стандарт
15.11.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12152:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12152:2002