Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12105:2003

Еластични подови покрития. Определяне съдържанието на влага в пресуван корк

Resilient floor coverings - Determination of moisture content of agglomerated composition cork
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     23.04.2021 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

79.100     97.150  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a method for determining the moisture content of agglomerated cork.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12105:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
23.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12105:1998