Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12103:2003

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

Resilient floor coverings - Agglomerated cork underlays - Specification
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     3.06.2021 г.

90.00    3.06.2026 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

79.100     97.150  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the requirements for cork underlays made from agglomerated cork designed to be used in conjunction with any type of resilient floor covering to improve its acoustical performance and/or to provide a base for any rigid floor coverings. Optionally, they may be used to improve thermal performance. This standard also specifies requirements for marking and labelling.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12103:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.06.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12103 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12103:1999