Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1124-1:2003

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на качеството

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
22.12.2003 г.

Главна информация

90.93     9.06.2022 г.

90.00    9.06.2027 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

23.040.10     23.040.40     23.040.60     23.040.05  

английски  

A1:2005

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изисквания, изпитване и контрол на качеството на надлъжно заварени корозионноустойчивистоманени тръби и свързващи части със скосен край и муфа, за използване в канализационни системи, обикновено гравитачни или при ниско налягане. За целите на този стандарт, компоненти са тръби, свързващи части и уплътнения. Този стандарт е за компоненти, използвани за отвеждане на: - битови отпадни води; - повърхностни води и - подземни води.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1124-1:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.06.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1124-1:2003/A1:2005

Свързан проект

Въвежда EN 1124-1:1999