Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-10:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-10: Специфични изисквания за машини за лъскане на пода и мокро почистване (IEC 60335-2-10:2002)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines
20.11.2003 г.

Главна информация

60.60     20.11.2003 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.080     13.12     97.08  

английски  

A1:2008

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за безопасността на електрически машини за лъскане на пода и за мокро почистване, предназначени за битови и подобни цели, обявеното напрежение на които е не повече от 250 V. Примери за машини за мокро почистване на пода са машини с воден филтър, машини за изпиране на килими и тапицирани мебели.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-10:1995):2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-10:2003
60.60 Публикуван стандарт
20.11.2003 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-10:2003/A1:2008

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60335-2-10:2003/AA:2016

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-10:2003

Въвежда IEC 60335-2-10:2002 ED5