Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12068:2001

Катодна защита. Външни органични покрития за защита от корозия на подземни или подводни стоманени тръбопроводи, използвани съвместно с катодна защита. Ленти и свиваеми материали

Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of burried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials
30.08.2001 г.

Главна информация

90.20     15.10.2022 г.

90.60    18.02.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя функционални изисквания и методи за изпитване за външни органични покрития на базата на ленти или свиваеми материали, които се използват за защита от корозия на подземни и подводни стоманени тръбопроводи във връзка с катодната им защита. Класификацията на покритията е на база повишаване на механичната устойчивост и работните температури. Също така се вземат предвид покритията със специални условия за полагане. Дадена е цялостна класификация на покритията по отношение на функционалните изисквания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12068:2001
90.20 Начало на периодичен преглед
15.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12068:1998

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход