Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12094-12:2003

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices
23.10.2003 г.
29.05.2009 г.

Главна информация

90.60     18.11.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20     13.320  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира критерии за устойчивост при излагане на топлина и огън, устойчивост на удар, устойчивост на корозия, устойчивост на вибрации/налягане, забавяне на реакцията, оперативна надеждност и чувствителност (реагиране на звук) на алармени устройства в гасителни системи със СО2, използвани за потушаване на пожар. Този стандарт включва съответстващите методи за изпитване и оценяване на съответствието на продуктите съгласно този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-12:2003
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12094-12:2003