Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-45:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-45: Специфични изисквания за преносими инструменти с нагревател и подобни уреди (IEC 60335-2-45:2002)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances
23.10.2003 г.

Главна информация

60.60     23.10.2003 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     25.140.20     13.12  

английски  

A1:2008; A2:2012

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за безопасността на електрически преносими инструменти с нагревател и подобни уреди, чието обявено напрежение е не по-голямо от 250 V. Примери за уреди, които са в областта на приложение на този стандарт, са инструменти за обгаряне, рапидографи, инструменти за запояване на тръби, уреди за разпояване, запалки, пистолети за силикон, пистолети с топъл въздух, уреди за отстраняване на боя, уреди за рязане на пластмаса, поялници пистолети, поялници, клещи за отстраняване на изолация на кабели.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-45:1996):2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-45:2003
60.60 Публикуван стандарт
23.10.2003 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-45:2002/AA:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-45:2002/A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-45:2002/A2:2012

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-45:2002

Въвежда IEC 60335-2-45:2002 ED3