Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-101:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-101: Специфични изисквания за изпарители (IEC 60335-2-101:2002)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
23.10.2003 г.

Главна информация

60.60     23.10.2003 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.030     97.03     13.12  

английски  

A1:2008; A2:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за безопасността на електрически изпарители за битови и подобни цели, обявеното напрежение на които е по-малко от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-101:2003
60.60 Публикуван стандарт
23.10.2003 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-101:2002/A2:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-101:2002/A1:2008

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-101:2002

Въвежда IEC 60335-2-101:2002 ED1