Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4536:1996

Метални и неорганични покрития върху метални основи. Корозионно изпитване по метода на солените капчици (SD изпитване) (ISO 4536:1985)

Metallic and non-organic coatings on metallic substrates - Saline droplets corrosion test (SD test) (ISO 4536:1985)
1.01.1996 г.

Главна информация

90.93     2.11.2009 г.

90.00    2.11.2014 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

25.220.40     25.220.99     25.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Определя разтвора за изпитване, апаратурата и процедурата за изпитване за корозия по метод със солени капки. Подходящ е за откриване на дефекти и нееднородности. Подходящ е и за химични или електрохимични конверсионни покрития. Не е подходящ за изпитване на покрития, предназначени за експлоатация при по-тежки условия. Видът и броят на образците за изпитване, периодите на експозиция, които трябва да се използват за конкретен продукт, и тълкуването на резултатите не са посочени

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4536:1996
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.11.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4536:1995

Въвежда ISO 4536:1985