Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1337-11:2003

Лагери в строителството. Част 11: Транспортиране, складиране и монтаж

Structural bearings - Part 11: Transport, storage and installation
12.09.2003 г.
15.07.2019 г.

Главна информация

90.92     14.03.2008 г.

BDS

ТК-0/ПС-2

Европейски стандарт

91.010.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт е приложим за транспортиране, складиране и монтаж на лагери, използвани в конструкции на мостове или в конструкции, изискващи подобни лагерни системи.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1337-11:2003
90.92 Решение за преработване на стандарт
14.03.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1337-11:1997