Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1092-2:1997

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges
1.01.1997 г.

Главна информация

90.92     22.09.2017 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Таи част от EN 1092 определя изискванията за кръгли фланци изработени от пластичен, сив и ковък чугун за DN 10 до DN 4000 и PN 63. (Виж 4.1 and 4.2).Този стандарт определя типовете фланци и техните облицовки, размер и допуски, размери на болтовете, повърхностно покритие на облицовъчните повърхности, тестване на маркировката, осигуряване на качеството и материали заедно с свързаните с тях характеристики на налягане / температура (p/T).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

90/531/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3094:1978

ОТМЕНЕН
БДС 3277:1984

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-2:1997
90.92 Решение за преработване на стандарт
22.09.2017 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1092-2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1092-2:1997