Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 933-5:2000

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри скални материали

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
6.11.2000 г.
21.04.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски   български  

A1:2006

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне на процента на зърна с раздробени и разтрошени повърхности в проба от естествени едри скални материали. Той се прилага за чакъл или смесени скални материали, съдържащи чакъл. Методът за изпитване, описан в тази част на този европейски стандарт, е приложим за фракции di/Di, където Di <= 63 mm и di >= 4 mm.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000/A1:2006

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-5:2022

Свързан проект

Въвежда EN 933-5:1998