Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ENV 10080:2003

Стомани за армиране на бетон. Заваряема оребрена армировъчна стомана В 500. Технически условия за доставка на пръти, кангали и заварени мрежи

Steel for the reinforcement of concrete weldable ribbed reinforcing steel B 500 - Technical delivery conditions for bars, coils and welded fabric
12.09.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   30.08.2005 г.

Главна информация

95.99     30.08.2005 г.

BDS

ТК-17

Предварителен стандарт

77.140.60  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Prestandard specifies requirements for the chemical composition and the mechanical and geometrical properties of weldable ribbed reinforcing steel in grade B500, categories A and B (designated as steels B500A and B500B, see table 1) used for the reinforcement of concrete structures in the form of - bars and coils or as elements for the manufacturing of welded fabric, - sheets of factory made machine welded fabric in the diameter ranges given in table 1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 10080:2003
95.99 Отменен стандарт
30.08.2005 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10080:2005

Свързан проект

Въвежда ENV 10080:1995