Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12944-4:2003

Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 4: Видове повърхности и подготовка на повърхността (ISO 12944-4:1998)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:1998)
12.09.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   15.03.2018 г.

Главна информация

95.99     15.03.2018 г.

BDS

ТК-39

Европейски стандарт

87.020     25.220.10  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12944-4:2003
95.99 Отменен стандарт
15.03.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12944-4:2018

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12944-4:1998

Въвежда ISO 12944-4:1998