Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61229:2003

Твърди защитни покрития за работа под напрежение по електрически уредби за променливо напрежение (IEC 61229:1995, с промени)

Rigid protective covers for live working on a.c. installations
12.09.2003 г.

Главна информация

60.60     12.09.2003 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.260.99     13.26     29.240.20  

английски  

+A1:2003; +A2:2003

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Applies to rigid insulating covers for live working on a.c. installations, including those described in EN 60743.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61229:2003
60.60 Публикуван стандарт
12.09.2003 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61229:2003/A1:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61229:2003/A2:2003

Свързан проект

Въвежда EN 61229:1995

Въвежда IEC 61229:1993 ED1