Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50365:2003

Каски, изолиращи електричеството, за използване при работа в инсталации ниско напрежение

Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
12.09.2003 г.
17.02.2014 г.

Главна информация

60.60     12.09.2003 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     13.340.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This standard is applicable to electrically insulating helmets used for working live or close to live parts on installations not exceeding 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.
These helmets, when used in conjunction with other electrically insulating protective equipment prevent dangerous current from passing through persons via their head.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50365:2003
60.60 Публикуван стандарт
12.09.2003 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50365:2021

Свързан проект

Въвежда EN 50365:2002