Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12892:2003

Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряваща се пяна

Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost foam casting process
12.09.2003 г.

Главна информация

90.93     6.06.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изискванията за екипировка за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряваща се пяна.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12892:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12892:2000