Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12890:2003

Леярство. Модели, екипировка за модели и кутии за "сърца" за направа на пясъчни модели и пясъчни "сърца"

Founding - Patterns, pattern equipment and coreboxes for the production of sand moulds and sand cores
12.09.2003 г.

Главна информация

90.93     6.06.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изискванията за модели и кутии за сърца за направа на пясъчни модели и/или пясъчни сърца. Този стандарт не специфицира оборудване за производство на стопяеми модели, постоянни форми и матрици за леене под налягане. Този стандарт не специфицира изискванията за закотвящи приспособления, използвани при производството на модели (като винтове, дюбели и др.).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12890:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12890:2000