Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12883:2003

Леярство. Съоръжения за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряващ се восък

Founding - Equipment for the production of lost patterns for the lost wax casting process
12.09.2003 г.

Главна информация

90.93     6.06.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изискванията за производство на стопяеми модели за процеса на леене с изпаряващ се восък, включително сърца от течен восък, и производство на керамични сърца. Този стандарт не специфицира оборудване, използвано за леене чрез процес на Shaw. Този стандарт не специфицира процесите, които директно генерират стопяеми модели чрез цифрови данни, като стереолитография или процеси със синтерован восък, или производство на ламинирани продукти (LOM).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12883:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12883:2000