Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10290:2003

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани полиуретанови покрития нанесени в течно състояние

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings
12.09.2003 г.

Главна информация

90.93     22.06.2016 г.

90.00    22.06.2021 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя изискванита за външни полиуретанови (PUR) и модифицирани полиуретанови (UR-MOD) покрития, нанесени в течно състояние, за защита от корозия на тръби и фитинги на тръбопроводи.
Покритията в този стандарт може да се прилагат за надлъжно или спираловидно заварени и безшевни стоманени тръби и елементи, използвани в изграждането на тръбопроводи за пренос на течности и газове.
В зависимост от свойствата на удължаване, ако компонентът трябва да бъде студеноогънат, покритието следва да се приложи след огъването, ако от клиента не е одобрено друго.
Покритието нормално се състои от слой течен продукт, нанесен с четка или чрез техника на пръскане без въздух.
Други методи за полагане могат да бъдат препоръчани от производителя на продукта, в зависимост от вида на продукта (шпатула, инжектиране, пръскане и др.).
Този вид покритие може да се използва за защита на подземни или подводни стоманени тръби за следните работни температури и два класа по дебелина А (1000 *m) и B (1500 *m), на основата на следните комбинации:
- тип 1: - 20 °C до 40 °C, дебелина клас A или B
- тип 2: - 20 °C до 60 °C, дебелина клас B
- тип 3: - 20 °C до 80 °C, дебелина клас В
Могат да бъдат договорени други температури; в такъв случай изпитванията трябва да се извършват при изискваната температура.
В този стандарт терминът компонент е използван за тръби и фитинги.
Честотата на изпитванията на фитинги следва да бъде договорена между страните в етапа на поръчката.
Компоненти с този тип покритие могат допълнително да бъдат защитени чрез катодна защита.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10290:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.06.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10290:2002