Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003

Охрана на труда. Изделия радиоелектронни служебни. Общи изисквания за безопасност. Методи за изпитване

Protection of labour. Professional radioelectronic products. General safety requirements. Mthods of test
1.08.2003 г.

Главна информация

60.60     1.08.2003 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

13.110     33.060.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003
60.60 Публикуван стандарт
1.08.2003 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12.2.006.0:1980 /Изменение 1:2003