Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12177:2003

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
30.05.2003 г.

Главна информация

90.93     18.05.2017 г.

90.00    18.05.2022 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.160.20  

английски  

+AC:2003

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies a column switching gas chromatographic method for the quantitative determination of benzene content in the range 0,05% (V/V) to 6% (V/V) in unleaded petrol having a final boiling point not greater than 220°C. The method described in this standard is suitable for determining benzene in petrol, including petrol containing oxygenates, in line with the relevant EC Directives. Warning: The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 17223:1991

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.05.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2003/AC:2003

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12177:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12177:1998