Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12177:2003/AC:2003

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography
30.05.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   15.02.2023 г.

Главна информация

95.99     15.02.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.160.20  

+AC

Изтегли

БДС EN 12177:2003/AC:2003 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12177:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12177:2003/AC:2003
95.99 Отменен стандарт
15.02.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12177:1998/AC:2000