Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12166:2003

Мед и медни сплави. Телове с общо предназначение

Copper and copper alloys - Wire for general purposes
30.05.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2011 г.

Главна информация

95.99     17.11.2011 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

български  

AC:2006

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the composition, property requirements and dimensional tolerances for copper and copper alloy wire intended for general purposes, spring and fastener manufacturing applications. The sampling procedures, the methods of test for verification of conformity to the requirements of this standard, and the delivery conditions are also specified.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 16663:1987

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12166:2003
95.99 Отменен стандарт
17.11.2011 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 12166:2003/AC:2006

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12166:2011

Свързан проект

Въвежда EN 12166:1998