Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1233:2003

Качество на водата. Определяне на хром. Атомно-абсорбционни спектрометрични методи

Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods
6.04.2003 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies two methods for the determination of chromium in water by atomic absorption spectrometry. The two methods are covered in separate sections as follows. Section 2: Method A - Determination of chromium by flame atomic absorption spectrometry. Section 3: Method B - Determination of chromium by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

76/464/EEC

Pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1233:2003
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1233:1996