Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 364:2002/AC:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
2.02.2003 г.

Главна информация

60.60     2.02.2003 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.99  

Изтегли

БДС EN 364:2002/AC:2002 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 364:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 364:2002/AC:2002
60.60 Публикуван стандарт
2.02.2003 г.

Свързан проект

Въвежда EN 364:1992/AC:1993