Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 364:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
2.02.2003 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.99  

български  

+AC:2002

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя методите за изпитване на материали, съставни части и системи, свързани с личните предпазни средства срещу падане от височина, както следва:
а) апаратура и методи за статични изпитвания;
b) апаратура за динамични изпитвания;
c) методи за изпитване на динамичните характеристики и динамичното натоварване на съставните части и системи;
d) изпитвания на устойчивост на корозия на метални съставни части;
e) апаратура и методи за изпитване с кондициониране и продължително натоварване.
Стандартът дава също така и препоръки за плана за провеждане на изпитванията.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 364:2002
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 364:2002/AC:2002

Свързан проект

Въвежда EN 364:1992