Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1868:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Списък на еквивалентните термини

Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
2.02.2003 г.

Главна информация

90.92     23.09.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

01.040.13     13.340.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за лични предпазни средства срещу падане от височина. Този стандарт определя списъка на термините, използвани в областта на личните предпазни средства срещу падане от височина. Тези термини са изброени по азбучен ред на трите официални езика на CEN - английски, немски и френски.
Термините и обясненията в скоби са дадени единствено за по-добро разбиране.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

Хармонизиран
96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1868:2002
90.92 Решение за преработване на стандарт
23.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1868:1997