Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1708-1:2002

Заваряване. Елементи на основните заварени съединения от стомана. Част 1: Съставни части, подложени на налягане

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized components
2.02.2003 г.
95.99 Отменен стандарт   20.08.2010 г.

Главна информация

95.99     20.08.2010 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

български  

A1:2006

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

The purpose of this standard is to exemplify commonly accepted welded connections in pressure systems. It does not promote the standardization of connections that may be regarded as mandatory or restrict development in any way. Stress analysis rules are to be considered if necessary. This standard contains examples of connections welded by: - Metal-arc welding with covered electrode (111); - Submerged arc welding with wire electrode (121); - Metal-arc inert gas welding; MIG-welding (131); - Metal-arc active gas welding; MAG-welding (135); - Flux-cored wire metal-arc welding with active gas shield (136); - Flux-cored wire metal-arc welding with inert gas shield (137); - Tungsten inert gas arc welding; TIG-welding (141); processes (process numbers according to EN 24063) in steel pressure systems. Other processes by agreement. The estimation of the suitability of welded connections for special service conditions, for example corrosion, creep, low temperture and fatigue are not specially considered.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1708-1:2002
95.99 Отменен стандарт
20.08.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 1708-1:2002/A1:2006

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1708-1:2010

Свързан проект

Въвежда EN 1708-1:1999