Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13134:2002

Спояване с твърд припой. Изпитване за одобряване на процедура

Brazing - Procedure approval
2.02.2003 г.

Главна информация

90.92     8.05.2009 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies general rules (test procedures, test pieces) for the specification and approval of brazing procedures for all materials, metallic and non-metallic. It is anticipated that, where necessary, specific requirements for individual industries will be developed within this framework and detailed in the relevant application standard. The recommended format for the procedure approval
certificate is given in annex B. It assumes that the brazing procedure specifications are used in production and, in the case of manual flame brazing, by competent brazers approved in accordance with EN 13133, where relevant.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Хармонизиран
2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13134:2002
90.92 Решение за преработване на стандарт
8.05.2009 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 13134 rev:2020

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17779:2022

Свързан проект

Въвежда EN 13134:2000