Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1082-2:2002

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
9.10.2002 г.
9.10.2002 г.

Главна информация

90.60     4.06.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.10     13.340.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за проектирането, съпротивлението на срязване, съпротивлението на пробождане и ергономичните характеристики на ръкавици, защитни средства за ръката и защитни ръкавели срещу срязване, изработени от материали, различни от мрежа и метални пръстени, твърд метал и пластмаси и които осигуряват по-малка защита срещу и пробождане от продуктите, определени в част 1 на този стандарт, и са предназначени за използване само при работа, където ножът не е остър или се използва само за рязане далече от дланта и ръката.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1082-2:2002
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1082-2:2000