Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12083:2001/AC:2001

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
29.12.2001 г.

Главна информация

60.60     29.12.2001 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

Изтегли

БДС EN 12083:2001/AC:2001 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12083:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12083:2001/AC:2001
60.60 Публикуван стандарт
29.12.2001 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12083:1998/AC:2000