Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10051:2002/A1:2002

Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата

Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels - Ttolerances on dimensions and shape
9.06.2002 г.
95.99 Отменен стандарт   19.04.2011 г.

Главна информация

95.99     19.04.2011 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

Изтегли

БДС EN 10051:2002/A1:2002 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10051:1996

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10051:2002/A1:2002
95.99 Отменен стандарт
19.04.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10051:2011