Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС EN 60719:2002

Изчисляване на долната и горната граница на средните външни размери на кабели с кръгли медни токопроводими жила и за обявени напрежения до 450/750 V включително (IEC 60719:1992)

Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V
1.09.2002 г.
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     1.09.2002 г.

BDS

ТК-58

Европейски стандарт

29.060.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя метода за изчисляване на долните и горните граници на средния външен диаметър на кабели и на външните размери на плоски шнурове с кръгли медни проводници за обявено напрежение до 450/750 V включително.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
БДС EN 60719:2002
60.60 Публикуван стандарт
1.09.2002 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60719:1993

Въвежда IEC 60719:1992 ED2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход