Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13098:2002

Въздух на работно място. Ръководство за измерване на въздушно преносими микроорганизми и ендотоксини

Workplace atmosphere - Guidelines for measurement of airborne micro-organisms and endotoxin
1.09.2002 г.
20.10.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   16.10.2019 г.

Главна информация

95.99     16.10.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

07.100.99     13.040.30  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Европейският стандарт е ръководство за оценяване на експозицията на работното място към въздушнопреносими микроорганизми, включително определяне на общия брой и броя на култивируемите микроорганизми във въздуха на работното място. Стандартът предлага също методи за измерване на въздушнопреносими ендотоксини в работна околна среда. Европейският стандарт не се прилага за вируси, специфични патогенни микроорганизми и токсини, различни от ендотоксина, въпреки че някои от принципите за измерването могат да бъдат същите.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13098:2002
95.99 Отменен стандарт
16.10.2019 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13098:2019

Свързан проект

Въвежда EN 13098:2000