Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61310-3:2002

Безопасност на машини. Сигнализация, маркировка и задействане. Част 3: Изисквания за разположение и експлоатация на задвижващи механизми (IEC 61310-3:1999)

Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators
1.09.2002 г.
95.99 Отменен стандарт   21.01.2011 г.

Главна информация

95.99     21.01.2011 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     13.11  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Определят се изисквания за безопасност, свързани с органи за задействане, които се задвижват ръчно или посредством други части на човешкото тяло, при взаимовръзката човек-машина. Дава общите изисквания за: - установената посока на движение на органите за задействане; - разположението на органите за задействане по отношение на другите органи за задействане; - съотношението между задействането и неговия краен ефект. Базира се на EN 60447, но също така е приложим и в неелектротехническите технологии. Този стандарт дава общите изисквания както за самостоятелни органи за задействане, така и за група органи за задействане, образуващи част на едно комплектно устройство.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61310-3:2002
95.99 Отменен стандарт
21.01.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61310-3:2008

Свързан проект

Въвежда EN 61310-3:1999

Въвежда IEC 61310-3:1999 ED1