Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 301 240 V1.1.3:2002

Взаимодействие между DECT (Безжични далекосъобщения с цифрово разширение), DSP (Профили на услуги за данни) и PPP (Протокол от точка до точка) за целите на достъп до Интернет и по общ мултипротокол

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Data Services Profile (DSP) - Point-to-Point Protocol (PPP) interworking for Internet access and general multi-protocol
4.08.2002 г.

Главна информация

60.60     4.08.2002 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.030  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 301 240 V1.1.3:2002
60.60 Публикуван стандарт
4.08.2002 г.