Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 846-13:2002

Методи за изпитване на спомагателни елементи за зидария. Част 13: Определяне на устойчивост на удар, износване и корозия на органични покрития

Methods of test for ancillary components for masonry - Part 13: Determination of resistance to impact, abrasion and corrosion of organic coatings
4.08.2002 г.

Главна информация

90.60     2.12.2020 г.

BDS

ТК-4

Европейски стандарт

91.080.30  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е описан метод за определяне на нивото на експлоатационните показатели на органичните покрития, класифицирани в prEN 845-1 и prEN 845-2 като тип 2, прилагани като системи за защита на поцинковани стоманени плочи, използвани при производството на спомагателни елементи за зидария.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 846-13:2002
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 846-13:2001