Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12094-13:2002

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves
4.08.2002 г.
29.05.2009 г.

Главна информация

90.93     30.11.2011 г.

90.00    30.11.2016 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

английски   български  

Изданието на български език включва поправка AC:2003.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европйски стандарт специфицира изискванията и описва методите за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили. Този стандарт е приложим за контролни вентили, монтирани между вентила на резервоара и колектора и възвратни вентили, монтирани в пилотни линии, с изключение на вентили, които са изпитани в комбинация с неелектрически контролни уреди. Възвратните и контролните вентили позволяват преминаване по посока на потока и предотвратяват протичане в обратна посока.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-13:2002
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.11.2011 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-13:2002/AC:2003

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12094-13:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12094-13:2001