Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12589:2002

Вентилация на сгради. Въздухопроводни съставни части. Аеродинамично изпитване и оценка на подаващи решетки за постоянен и променлив дебит

Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units
6.07.2002 г.

Главна информация

90.60     21.05.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies methods for the aerodynamic testing and rating of constant and variable flow rate terminal units suitable for use with air distribution systems.
The terminal units considered are:
- Single and dual duct.
- Induction.
- Fan assisted induction (parallel and series).
- Single duct with integral diffuser.
The tests for each type of unit are summarized in Figure 1.
The tests in this standard are designed to determine fully the aerodynamic performance of terminal units and provide a basis for the comparison of the suitability of such assemblies when correctly installed in an air distribution system.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12589:2002
90.60 Край на периодичен преглед
21.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12589:2001